طرح های بین رشته ای سال 1400 و 1401

 

ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم تولیدی امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه بر پارامترهای کمی و کیفی مرغ های تخم گذار و تولید تخم مرغ های غنی شده با سلنیوم - سال 1400

 

مشخصه یابی نانو بتن دوستدار محیط زیست بر پایه چسب سه جزئی  سرباره، پوست پسته و پلی آنیلین با هدف بهبود خواص مکانیکی و افزایش مقاومت به خوردگی آرماتور در بتن - سال 1400

 

استفاده از هوش تجاری برای ارائه داشبورد مدیریتی در پایشگاه خاتون آباد مجتمع مس شهربابک - سال 1400

----------------------------------------------------------------------------------------------

تحقیقات کلیدی بر روی رئولوژی پلیمر و هوش مصنوعی به منظور کمک به فرایند ازدیاد برداشت نفت - سال 1401

 

بررسی آثار طرح پژوهشی بذر مال دانش بنیان نانو گلچین بر رشد و افزایش محصول گندم و جو در 17 هکتار از اراضی تحت کشت شرکت در سال زراعی جاری - سال 1401

 

استخراج مدل ورودی-خروجی برای کوره گندله سازی با استفاده از روش های هوش مصنوعی - سال 1401