ارسال مدارک فارغ التحصیلان به خارج از کشور

فارغ التحصیلان گرامی جهت تایید مدارک و ارسال آن از طریق ای میل به خارج از کشور با ای میل زیر در ارتباط باشید:

international.relations@uk.ac.ir

شماره تماس:034-33257631

جهت تایید مدارک، درخواست ریزنمرات انگلیسی و ... لطفا به آموزش دانشگاه مراجعه فرمایید.