مرکز آموزش عالی بردسیر

 

ارائه دهنده:دکتر بهرام بختیاری

پیگیری کننده:-

تاریخ:96/09/20

عنوان کارگاه/سخنرانی:پیش بینی سرمازدگی

فایل: فایل


ارائه دهنده:دکتر روح الله مرادی

پیگیری کننده:-

تاریخ:98/02/17

عنوان کارگاه/سخنرانی:زعفران طلای سرخ ایران

فایل: فایل


ارائه دهنده:دکتر محبوبه باقری

پیگیری کننده:-

تاریخ:98/02/08

عنوان کارگاه/سخنرانی:روش های بررسی خصوصیات ضدقارچی اسانس ها و عصاره های گیاهی 

فایل: فایل


ارائه دهنده:آرشین بختیاری

پیگیری کننده:-

تاریخ:98/02/23

عنوان کارگاه/سخنرانی:جایگاه گیاهان دارویی در طرح جامع توسعه پایدار و گردشگری

فایل:فایل