فرم ها و فایل های راهنما

نمونه پیشنهاد طرح های پژوهشی  (فایل WORD)

​فرم برگزاری همایش داخلی (فایل WORD)

​فرم برگزاری همایش بین المللی فارسی (فایل WORD)

​فرم برگزاری همایش بین المللی انگلیسی(فایل WORD)

​فرمهای درخواست فرصت مطالعاتی (فایل WORD)

فرم چک لیست فرصت مطالعاتی (فایل WORD)

​فرم خلاصه گزارش و شیوه نامه تدوین گزارش نهایی فرصت مطالعاتی (فایل WORD)

​راهنمای ثبت فعالیت های پژوهشی در سیستم گلستان (فایل PDF)

فرم برنامه پیشنهادی دانشکده جهت بازدید از محل کارآموزی (فایل WORD)

​مدارک مورد نیاز و مراحل اداری جهت شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی خارج از کشور (فایل WORD)
​​
تشکیل هیات عالی تجدید نظر از آراء و تصمیمات واجد شئون علمی، آموزشی و پژوهشی و برگ شکایت (فایل PDF)

فرم های شیوه نامه پشتیبانی و حمایت مالی از پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فرم شماره 1 )  -  ( فرم شماره 2)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​فرم تقاضای ماموریت پژوهشی اعضای هیات علمی (فایل PDF)

فرم عنوان طرح و پروژه تحقیقاتی (فایل WORD)

فرم پروپوزال طرح های برنامه و بودجه  (فایل WORD)

فرم پیشنهاد طرح پسا دکتری با همکاری صندوق پژوهشگران و فناوران ریاست جمهوری (فایل WORD)

فرم درخواست شرکت در جلسات انجمن های علمی تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات تحریریه مجلات معتبر علمی پژوهشی (فایل WORD)

لیست ایمیل اعضای هیات علمی ثبت نام شده در سامانه همانندجو (فایل PDF)

کارگاه آموزشی شاخص های استنادی(POWER POINT)

فرم داوری طرح های پژوهشی و توسعه فناوری (فایل WORD)

​فرم درخواست ثبت نشریه در سامانه گلستان (فایل WORD)

نمونه فرم قرارداد (فایل WORD)

فرم برنامه  تحقیقاتی 5 ساله اعضای هیات علمی (WORD)

فرم حمایت از مقالات چاپ شده در نشریات توسط دانشجویان از طریق انجمن پژوهشگران جوان(WORD)

فرم مشخصات دوره کارآفرینی و مهارت افزایی پیشنهادی (پیوست الف)(WORD)