دانشکده دامپزشکی

 

 

ارائه دهنده:دکتر هادی توکلی

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/09/06

عنوان کارگاه/سخنرانی:رویکردهای آینده نگر در استفاده از جنین و تخم پرندگان در مطالعات بیولوژیک

فایل: فایل


ارائه دهنده:دکتر محمد مهدی علومی

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/09/27

عنوان کارگاه/سخنرانی:دغدغه های وجودی مولانا

فایل: پاورپوینت


 

ارائه دهنده:دکتر داریوش وثوق

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/09/23

عنوان کارگاه/سخنرانی:آشنایی با صنعت اسبداری و مسابقات پرش با اسب

فایل: فایل


 

ارائه دهنده:دکتر لادن منصوری نژند

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/09/20

عنوان کارگاه/سخنرانی:شیر شتر و محصولات آن

فایل:


 

ارائه دهنده:دکتر مهدی صابری

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/09/27

عنوان کارگاه/سخنرانی:درمانگری در بیماریهای تنفسی

فایل:پاورپوینت

 


ارائه دهنده:دکتر بهارک اختردانش

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/08/03

عنوان کارگاه/سخنرانی:نژادشناسی سگ

فایل: فایل


ارائه دهنده:دکتر بهارک اختردانش

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/08/29

عنوان کارگاه/سخنرانی:مروری بر بیماریهای نوپدید عفونی سگ و گربه ایران

فایل: فایل


ارائه دهنده:دکترهادی ابراهیم نژاد

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/08/01

عنوان کارگاه/سخنرانی:تب کریمه کنگو و بهداشت عمومی

فایل: فایل


ارائه دهنده:دکتر حسین جنیدی

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/08/22

عنوان کارگاه/سخنرانی:نوروبیولوژی تنظیم اشتها

فایل: فایل اول   فایل دوم


ارائه دهنده:دکتر بلال صادقی

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/08/15

عنوان کارگاه/سخنرانی:داده های با خروجی بالا و کاربردهای آن در علوم مختلف

فایل: فایل


ارائه دهنده:دکتر احسان الله سخایی

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/08/24

عنوان کارگاه/سخنرانی:ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور

فایل: فایل


ارائه دهنده:دکتر محمد خلیلی

پیگیری کننده:-

تاریخ:97/07/24

عنوان کارگاه/سخنرانی:ویروس ها و اهمیت اقتصادی آنها

فایل: فایل