ردیف موضوع آیین نامه/شیوه نامه نوع/تاریخ آیین نامه فرم
1 فرصت مطالعاتی/ماموریت پژوهشی آیین نامه وزارتی دریافت فایل  
دستورالعمل اجرائی و گردش کار فرصت مطالعاتی داخلی دریافت فایل

پیوست2   پیوست3   پیوست4

پیوست5   پیوست6  پیوست7 پیوست8  پیوست9   پیوست10   پیوست11  پیوست12  پیوست13  فلوچارت

اصلاحیه بندهای حمایت مالی فرصت مطالعاتی داخلی دریافت فایل  
شیوه نامه وزارتی دریافت فایل  
شیوه نامه نحوه تدوین گزارش نهایی فرصت مطالعاتی  داخلی دریافت فایل  
شیوه نامه اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در وزارت نیرو وزارتی دریافت فایل تفاهم نامه اجرای فرصت مطالعاتی
ماموریت پژوهشی داخلی دریافت فایل  پیوست3  پیوست4
شیوه نامه فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه (جدید) وزارتی دریافت فایل فرم ج      فرم شرکت
جایگزین فرصت مطالعاتی صنعتی داخلی دریافت فایل  
شیوه نامه اجرایی دوره فرصت مطالعاتی در وزارت نفت وزارتی دریافت فایل  
2 اعتبار پژوهشی (گرنت) آیین نامه داخلی دریافت فایل  
دستورالعمل نحوه هزینه کرد داخلی دریافت فایل فرم پرداخت به دانشجو
3 سخنرانی و کارگاه شیوه نامه  برگزاری سخنرانی و کارگاه  داخلی دریافت فایل  
فرم برگزاری سخنرانی و کارگاه  داخلی دریافت فایل  
4 طرح پژوهشی شیوه نامه نحوه تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی داخلی  دریافت فایل  
5 تاسیس واحد پژوهشی آیین نامه وزارتی دریافت فایل فرم شماره1  ، فرم شماره 2 ، فرم شماره 3
آیین نامه (ویرایش دوم) وزارتی دریافت فایل
شیوه نامه تاسیس واحد پژوهشی و فعالیت آن در دانشگاه داخلی دریافت فایل
6  پارک علم و فناوری اساسنامه وزارتی دریافت فایل  
آیین نامه وزارتی دریافت فایل
7 مرکز محاسبات سریع دستورالعمل استفاده از خدمات مرکز محاسبات سریع(HPC) داخلی دریافت فایل  
8 طرح خارج از دانشگاه شیوه نامه امتیاز دهی به طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه داخلی دریافت فایل  
9 مهارت افزایی دستورالعمل برگزاری دوره های مهارت افزایی و کارآفرینی داخلی دریافت فایل  
10 پژوهشگر شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر استان داخلی دریافت فایل  
ایین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه داخلی دریافت فایل  
11 آزمایشگاه آیین نامه  خدمات علمی آزمایشگاهی دانشگاه داخلی دریافت فایل پیوست1           پیوست2                 پیوست3
12 پژوهشگاه استاندارد دستورالعمل نحوه همکاری در انجام پروژه های دانشجویی در پژوهشگاه استاندارد وزارتی دریافت فایل  
13 همایش آیین نامه همایش های علمی وزارتی دریافت فایل  
14 آثار پژوهشی  آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی وزارتی دریافت فایل  
15 - شیوه‌نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ‌‌ای اروپا (سرن) وزارتی دریافت فایل  
16   نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور شورای فضای مجازی دریافت فایل  
17 کرسی های نظریه پردازی شیوه نامه برگزاری کرسی های علمی- ترویجی داخلی دریافت فایل  
18 بیمارستان دامپزشکی شیوه نامه بیمارستان تخصصی آموزشی،پژوهشی شماره دو دانشکده دامپزشکی داخلی دریافت فایل  
19 بین المللی  آیین‌نامه همکاری علمی، آموزشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سازمان‌ها و مجامع بین‌ا‌‌لمللی وزارتی دریافت فایل  
20 انجمن پژوهشگران جوان آیین نامه تشویق پژوهش های دانشجویی داخلی دریافت فایل دریافت فایل
آیین نامه حمایت از پژوهش های محصول محور و فناورانه داخلی دریافت فایل پیوست1         پیوست2
21 شرکت دانش بنیان دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه/مرکز پژوهشی وزارتی دریافت فایل  
22 پتانسیل دانشگاه/مراکز پژوهشی بخشنامه استفاده از پتانسیل دانشگاه و مراکز پژوهشی وزارتی دریافت فایل  
23 کتابخانه مرکزی آیین نامه عضویت در کتابخانه مرکزی داخلی دریافت فایل  
آیین نامه مجموعه سازی کتابخانه مرکزی داخلی دریافت فایل
24   آیین نامه اعطای پژوهانه توسط وزارت نفت به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارتی دریافت فایل  
25 پسا دکتری آیین نامه دوره پسا دکتری داخلی دریافت فایل

پیوست الف     پیوست ب

پیوست ج    پیوست دال   پیوست ح

26 حمایت مالی از پایان نامه/رساله دکتری آیین نامه حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی داخلی دریافت فایل

فرم1    فرم2     فرم3     فرم4

هزینه پایان نامه و پارسا برای ورودی های 99 به بعد داخلی دریافت فایل
27 چاپ ونشر آیین نامه چاپ و نشر داخلی دریافت فایل

پیوست1    پیوست2    پیوست3

پیوست4    پیوست5

28 دستیارپژوهشی آیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی وزارتی دریافت فایل  
29   دستورالعمل نحوه صدور مجوز به رخدادهای ترکیبی موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی وزارتی دریافت فایل  
30 بند و تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور  نامه و آیین نامه وزارتی

نامه

آیین نامه

 
31  نشریات علمی آیین نامه نشریات علمی وزارتی دریافت فایل  
32 پژوهشکده فناوری و تولیدات گیاهی آیین نامه طرحهای تحقیقاتی و فناورانه پژوهشکده فناوری و تولیدات گیاهی داخلی دریافت فایل  
33 مدیریت امور فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی آیین نامه حمایت از دارایی های فکری دانشگاه شهید باهنر کرمان داخلی دریافت فایل  

 

 

آیین نامه ها


حمایت از رساله دانشجویان دکترا در قالب طرح پژوهانه (فایل PDF)

شیوه نامه نحوه تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی و فرصت مطالعاتی (فایل PDF)

آیین نامه هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور و جدول امتیازدهی (فایل PDF)

آیین نامه تشکیل قطب های علمی کشور سال 1395  (فایل PDF)       نحوه ثبت قطب علمی (PDF)

آیین نامه تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری (فایل PDF)

شیوه نامه حمایت از پروژه های سازمان های دفاعی با دانشگاه (فایل PDF)

عضویت تجهیزات بخش ها در شاعا (فایل PDF)

آیین نامه نحوه برگزاری و سامان دهی همایش های علمی ابلاغی آذر 93 (فایل PDF)

بخشنامه نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پژوهشی (فایل PDF)

 ​اصلاحیه پیشنهادی دستورالعمل اجرایی آیین نامه ترفیع سالانه اعضای هیات علمی (فایل اول WORD) (فایل دوم WORD)

آیین نامه تشکیل واحدهای پژوهشی (فایل PDF)

​شیوه نامه اجرایی مراحل خرید، نصب و استفاده از کالاهای سفارش داده شده از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (فایل PDF)

​آیین نامه پسا دکتری صنعتی (فایل PDF)

​دستورالعمل توسعه همکاری های اساتید و اعطای کرسی استادی در صنعت آب و برق (فایل PDF)

​آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور (فایل PDF)

​آیین نامه نحوه برگزاری و سامان دهی همایش های علمی (فایل PDF)

​قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (فایل PDF)

​آیین نامه تضمین معاملات دولتی-کفایت ارائه ضمانتنامه کتبی دانشگاهها و مراکز پژوهشی(فایل PDF)

​دستورالعمل اجرایی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(فایل PDF)

دستورالعمل حمایت از رساله دکتری (فایل PDF)

شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور (فایل PDF)

دستورالعمل حمایت از دوره های پسا دکترای مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (فایل PDF)

آیین نامه ثبت و اشاعه پایان نامه ها و رساله ها (PDF)